سامانه مدیریت هوشمند جلسات فراروم ؛

سامانه ای هوشمند جهت مدیریت برگزاری جلسات آنلاین با قابلیت های مختلف

دارای نسخه ویژه مدارس، دانشگاه ها و نسخه ویژه سازمانی – شرکتی و همچنین نسخه مدیریتی برای واحد های انفورماتیکسازمان ها و مجتمع ها و آموزشگاه ها میباشد.

فراروم قابلیت اتصال به پورتال های آموزشی دانشگاهی مبتنی بر وبسرویس را نیز دارد. فراروم قابلیت اتصال به سیستم های احراز هویت مختلف را دارا است. فراروم به عنوان طرح منتخب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طرح ایران نوآفرین قرار گرفته است. فراروم بستری بومی برای مدیریت هر چه بهتر و هوشمند جلسات میباشد و قابلیت اتصال به ابزارهای متنوع نظیر بیگبلوباتن، اسکای روم، ادوبی کانکت و جیتسی را فراهم کرده است.

ترافیک سرویس های فراروم متناسب با تعرفه ترجیحی نیم بها وزارت ارتباطات محاسبه میشود.

فراروم؛ سرویس منتخب در طرح ایران نوآفرین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و دارای سرورهای اختصاصی در دیتاسنترهای برتر ایران با ترافیک ترجیحی درون شبکه میباشد.

خدمات فراروم؛ به صورت اختصاصی ویژه مدارس، موسسات آموزشی و پژوهشی، سازمان ها، ارگان ها و مراکز نظارت و مانیتورینگ سرویس های جلسات میباشد؛ درواقع بنا به انتخاب مشتری، به کلیه مشتریان سرور اختصاصی تخصیص داده میشود و جلسات در سرور های تخصیص داده شده برگزار شده و همین امر موجب افزایش کیفیت و کاهش اختلال های صوتی و تصویری جلسات شما خواهد شد.

فراروم همچنین قابلیتمیزبانی مدیریت رویدادهای اینترنتی و استودیویی را ویژه همایش ها و کنفرانس ها و جلسات اختصاصی ارگان ها و نهادهای بزرگ را دارا است.